Odżelaziacze i odmanganiacze

 Odżelaziacze, odmanganiacze

 Urządzenia odżelaziająco - odmanganiające przeznaczone są dla osób posiadających własne ujęcie wody (studnia). Zawartość żelaza i manganu w wodzie z ujęcia własnego bardzo często znacznie przekracza normę sanitarną i nie nadaje się do picia. Dodatkowo żelazo i mangan pozostawiają trwałe i trudne do usunięcia przebarwienia i zacieki na urządzeniach i armaturze sanitarnej.

Odżelaziacze TAPWORKS

Nowoczesne urządzenia odżelaziające i odmanganiające w oparciu o złoża katalitycznem które przyspieszają proces filtracji i usuwania żelaza i manganu. Pozwala to na zminimalizowanie wielkości urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów wydajności i jakości wody uzdatnionej.

Filtr odżelaziająco - odmanganiający TAP 1047

Mocne strony urządzeń TAP1047M:

  • wysokowydajne i lekkie złoże, niezwykle skuteczne przy usuwaniu żelaza,

  • manganu i siarkowodoru

  • brak potrzeby napowietrzania wody

  • niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody i

  • nadmanganianu potasu do regeneracji złoża)

  • elektroniczne sterowanie

  • panel z wyświetlaczem LCD

  • 6-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku

  • prądu

  • funkcja "wakacji" 

 

 

 

Parametr

Jednostka

TAP1047

Typ filtra

 

Katalityczny

Typ złoża

 

MTM

Ilość złoża

[dm3]

28,3

Ilość podkładu

[kg]

7,8

Zakres ciśnienia roboczego

[bar]

2,8 - 8

Zakres roboczych temperatur

[0C]

4 - 40

Średnica przyłącza

Cal

5/4

Rodzaj sterowania

 

Elektroniczne

Dodatkowe funkcje

 

Funkcja "wakacje"

Zasilanie

[V; Hz]

230; 50-60

Pobór mocy

- w czasie pracy

- w czasie regeneracji

[W]

[W]

<3

<15

Uruchamianie regeneracji

 

Na drodze czasowej

System regeneracji

 

Przeciwprądowy

Czas trwania regeneracji

[min]

112

Wymagane natężenie przepływu w czasie regeneracji

[m3/h]

1,2

Rodzaj regenerantu

 

Nadmanganian Potasu (KMnO4) w postaci proszku

Zużycie KMnO4 na regenerację

[g]

60

Przygotowanie roztworu

 

Z wody uzdatnionej

Maksymalny poziom żelaza

[mg/l]

20*

Maksymalne natężenie przepływu w czasie pracy

[m3/h]

0,75*

Roboczy zakres pH

[pH]

6,2 - 8,5

Pojemność

 

1,0 m3 (10,6 mg H S/dm3)

2,3 m3(3,8 mg Fe2+/dm3)

2,3 m3 (3,8 mg Fe2+/dm3)

 

Filtr odżelaziająco - odmanganiający TAP 0960

Mocne strony urządzeń TAP960:
- unikalny system napowietrzania ciśnieniowego zawierający mieszacz wodnopowietrzny,
- kolumnę oksydacyjną i zespóą ciągłego odpowietrzania
- sprężarka bezolejowa uruchamiana tylko w trakcie poboru wody
- wysokowydajne i lekkie złoąe, niezwykle skuteczne przy usuwaniu żelaza i manganu
- usuwanie amoniaku i siarkowodoru poprzez napowietrzanie
- brak chemicznych regenerantów
- niskie koszty eksploatacyjne (obniżone iloości wody do płukania złoża)
- elektroniczne sterowanie
- panel z wyświetlaczem LCD
- 6-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
- funkcja "wakacji"

 

Parametr

Jednostka

TAP960

Typ filtra

 

Utleniający

Typ złoża

 

BIRM

Ilość złoża

[dm3]

35,4

Ilość podkładu

[kg]

7,8

Maksymalne ciśnienie robocze

[bar]

4,1

Zakres roboczych temperatur

[0C]

4 - 40

Średnica przyłącza

[cal]

5/4

Rodzaj sterowania

 

Elektroniczne

Dodatkowe funkcje

 

Funkcja "wakacje"

Zasilanie

[V; Hz]

230; 50-60

Pobór mocy

- w czasie pracy

- w czasie regeneracji

[W]

[W]

<100

<15

Uruchamianie regeneracji

 

Na drodze czasowej

Sposób regeneracji

 

Przeciwprądowe płukanie złoża

Czas trwania regeneracji

[min]

<30

Wymagane natężenie przepływu w czasie regeneracji

[m3/h]

1,14

Maksymalny poziom żelaza manganu

i siarkowodoru

[mg/l]

Dla pH 7-8: 10 mg Fe/dm3, 3 mg H S/dm3 (za wyjątkiem Fe organicznego)*

Dla pH >8: 20 mg Fe/dm3, 2 mg H S/dm3 (za wyjątkiem Fe organicznego)*

Dla pH >8,5: 2 mg Mn/dm3*

Maksymalne natężenie przepływu w czasie pracy

[m3/h]

1,14*

Praca sprężarki

 

Automatyczna, tylko w czasie poboru wody

Poziom hałasu sprężarki

[dB]

<70

Maksymalny natężenie przepływu powietrza

[m3/h]

0,6 (p=1 bar)

Masa sprężarki

[kg]

4

* Dobór i parametry pracy należy uzgodnić z dostawcą